โพสเมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ 2022 16:36 น. หมวดหมู่: ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน จำนวน 8 อัตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

  • พนักงานกายภาพบำบัด ระดับ ส2 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น   1 อัตรา
  • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส2 โรงพยาบาลเขื่องใน   1 อัตรา
  • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส2 โรงพยาบาลนาจะหลวย   1 อัตรา
  • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส2 โรงพยาบาลน้ำยืน   1 อัตรา
  • ผู้ช่วยทันตแพทย์ ระดับ ส2 โรงพยาบาลเขมราฐ   1 อัตรา
  • พนักงานธุรการ ระดับ ส2 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร   1 อัตรา
  • พนักงานพัสดุ ระดับ ส2 โรงพยาบาลตาลสุม   1 อัตรา
  • พนักงานพัสดุ ระดับ ส2 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร   1 อัตรา

ข่าวรับสมัครงานอื่นๆ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา...
29 มิถุนายน 2022
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา...
16 มิถุนายน 2022
อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัส...
31 พฤษภาคม 2022
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ (พยาบาล/นักเทคนิค/นักรังสี)
ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ (พยาบาล/นัก...
22 เมษายน 2022
อ่านต่อ