โพสเมื่อ : 5 ธันวาคม 2020 9:22 น. หมวดหมู่: อัลบั้มภาพ

ท่านนพ.สสจ.ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ "ก้าวต่อไปของการบริหารทรัพยากรบุคคล"
รัก สามัคคี มีวินัย ใสใจสาธารณสุข นำทีมโดยภญ.กาญจนา มหาพล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์
"สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" โดยกลุ่มกฎหมาย ในวันที 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.อบ.


อัลบั้มภาพอื่นๆ